Vatn, Synnøve

Prosjektleder – prosjekt Friske føtter

Tlf: 901 19 695
synnove.vatn@animalia.no

Synnøve Vatn ble ferdig utdannet veterinær i Tyskland i 1989. Hun har arbeidet i klinisk praksis, i Landbruksdepartementet og har tatt doktorgrad om løpemagesjukdom hos lam ved Norges veterinærhøgskole.

Synnøve startet opp Helsetjenesten for sau i Animalia i 1999. Fra 2009 er hun prosjektleder for prosjekt Friske føtter, som har som mål å bekjempe sjukdommen fotråte hos sau.

Skrevet av Vatn, Synnøve

Fotråte hos sau

Prosjektet "Fotråte hos sau og relaterte smittsomme klauvsjukdommer hos storfe i Norge" har hatt som hovedmål å skaffe ny kunnskap om fotråte og andre smittsomme klauvsjukdommer hos sau og storfe og ...
Les mer