Beredskapsnett


Pålogging krever tildelt brukernavn og passord.

Velkommen

Husdyrnæringens beredskapsnett er et verktøy for å koordinere faglige tiltak og kommunikasjon ved beredskapshendelser innenfor områdene dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.

Pressemeldinger

Presseklipp

( ) Error -

Pressekontakter

Husdyrnæringas beredskapsforum

NINA SVENDSBY, Tlf: 470 17 403
Fagsjef - Helsetjenester og Koorimp