Publikasjoner

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Helsetjenesten for sau

Helsetjenesten for sau har ulike publikasjoner og brosjyrer om produksjon, dyrehelse og dyrevelferd.

 Avliving

Avliving av sau og geit på gården (NY juni 2016)


Helsekort

Helsekortene finnes også ferdigtrykt på kartong. Disse sendes ut med Sau og Geit en gang i året. Du kan også få tilsendt helsekort ved henvendelse til Animalia.

Liste over sjukdomskodene står bak på buskapskortet.

 


Smittevern

 

Parasitter

 

Klauvsjukdommer og klauvstell

 

Lamming og fødselshjelp

 

 


DVD

Bestilles fra Animalia via epost: animalia@animalia.no

 

Bøker

Bøkene kan bestilles hos blant annet www.haugenbok.no


Publisert: 22.01.2013