Helsetjenesten for fjørfe - Prosjekter

Skader og transportdød hos slaktekylling

Prosjektet skal identifisere risikofaktorer for skader og dødelighet hos slaktekylling for å utvikle forebyggende tiltak i vekstperioden, under plukking, ved transport og ved håndtering på slakteriet ...
Les mer

Rearing laying hens

Målet med prosjektet er å utvikle metoder for oppal av robuste verpehøner som er bedre tilpasset fremtidens driftssystemer.
Les mer