Helsetjenesten for sau - Prosjekter

Fôring for livskraftige lam

Forskningsprosjektet skal fremskaffe kunnskap om fôring av høgtytende søyer (NKS) før, under og etter drektigheten, med mål om å optimalisere lammenes næringstilgang, overlevelse og tilvekst.
Les mer

Koksidiose hos lam - resistens og forebygging

Dette forskningsprosjektet skal gi økt kunnskap om bruk og effekt av medikamenter mot koksidier og tiltak for å forebygge resistens for å ivareta dyrevelferd og økonomi i saueholdet.
Les mer

ANAVAC - vaksine mot sjodogg

Sjukdommen sjodogg forårsakes av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Denne bakterien overføres med flått og medfører betydelige velferdsutfordringer og produksjonstap i norsk sauehold, spesielt ...
Les mer

FåreBygg: Enkle driftsbygninger i norsk sauehold

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle vitenskapelig baserte anbefalinger for framtidsrettede kostnadseffektive bygningsløsninger, gjennom å undersøke sammenhenger mellom bygnings- og driftsløsninger ...
Les mer

Fôring av høgproduktiv Norsk Kvit Sau

Prosjektet har hatt som hovedmål å se på utfordringer knyttet til fôring av høytytende NKS-søyer. Prosjektet eies og gjennomføres av Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Institutt for ...
Les mer

Fotråte hos sau

Prosjektet "Fotråte hos sau og relaterte smittsomme klauvsjukdommer hos storfe i Norge" har hatt som hovedmål å skaffe ny kunnskap om fotråte og andre smittsomme klauvsjukdommer hos sau og storfe og ...
Les mer

Why does perinatal lamb mortality increase in Norway?

Bakgrunnen for prosjektet er den generelt betydelige lammedødeligheten rundt fødsel, og den økende forekomsten av dødfødsler spesielt. Dette er en stor økonomisk og velferdsmessig utfordring i ...
Les mer