KOORIMP - Fagstoff

Er dine ansatte "smittesikre"?

Koorimp har utarbeidet "Smittesikker", som er opplæringsmateriell i smittevern for utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet finnes i norsk versjon og er oversatt til engelsk, russisk ...
Les mer

Matrester og smitte

I vår tid med raske og mange kommunikasjonsmidler flyttes smittestoffer over store avstander på kort tid. Global smittespredning gjennom mat, matrester og matavfall er derfor alltid tema i ...
Les mer

Forebygg smittespredning etter reise

Når du reiser til andre land er det en viss risiko for at du får med deg smittestoffer hjem igjen. Her beskriver vi noen tiltak du alltid bør følge opp for å forebygge at du drar med deg smitte fra ...
Les mer

Nye gener i trygg innpakning

Import av sau er ikke noe nytt fenomen. De fleste sauerasene vi har i Norge i dag er enten utenlandske raser eller et resultat av kryssinger med importerte dyr. Import av dyr medfører dessverre ikke ...
Les mer