Om Mattrygghet - Fagstoff

Listeria-veiledere

I prosjektet «Kontroll av Listeria monocytogenes ved produksjon av animalske produkter» er det utarbeidet tre veiledere til hjelp for bedrifter som produserer spiseklare kjøttprodukter.
Les mer

Sammenligning av E. coli analysemetoder

SimPlate er en enzymatisk hurtigmetode for analyse av E. coli. I forsøk ga SimPlate samme resultater som både petrifilm og dyrking på skål med NMKL125. Metoden er enkel og krever lite utstyr og ...
Les mer

Resultater Patodyn-prosjektet

Prosjektnavnet "Patodyn" er forkortelse for patogene (sykdomsfremkallende) bakteriers dynamikk langs verdikjeden. Hovedfokus er på slaktehygiene for storfe og sau. Prosjektet startet opp i 2012 og ...
Les mer

Slaktehygiene i USA og EU

På kjøttforskerkongressen i ICoMST 2014 presenterte en amerikansk og en irsk forsker hvordan det arbeides med slaktehygiene og mattrygghet i deres hjemland. De to foredragene viste tydelig ...
Les mer

Seminar "Gir en to-delt varestrøm tryggere mat?"

18. mars 2015 inviterer prosjektet PATODYN til sluttseminar i Måltidets Hus i Stavanger. Meld deg på og få med deg det siste innen forskning på slaktehygiene og økonomiske vurderinger av dette.
Les mer

Ekstra prøvetaking for slaktehygiene småfe høst 2014

Prøvetaking i slakteriene i uke 38-44. Benytt felles metode, slik at resultatene er sammenlignbare. Det skal bære samleprøver fra 5 kalde slakt.
Les mer

Melkesyre-desinfeksjon av storfeslakt

EU har tidligere vært svært restriktiv til dekontaminering av slakteskrotter, enten det gjelder bruk av varmt vann eller kjemiske midler. Men nylig vedtok EU-kommisjonen en ny forordning om frivillig ...
Les mer

Nye EFSA-rapporter om modernisering av kjøttkontrollen

EFSA har nå publisert rapporter som gir et vitenskapelig grunnlag for modernisering av kjøttkontroll i hele EU. Risikovurderinger er brukt for å identifisere og rangere folkehelse-farene knyttet til ...
Les mer

Campylobacteriose topper sykdomslista i Europa og norsk mat er fortsatt trygg

Zoonose-rapporten fra EFSA og Europeisk senter for sykdomsforebygging og overvåkning (ECDC) for 2011 viser at Campylobacteriose fortsatt står på toppen av lista over humane sykdomstilfeller i Europa, ...
Les mer

Ikke større risiko med MUK

EUs mattrygghetsorgan EFSA konkluderer i sin risikovurdering at mekanisk utbeinet kjøtt (MUK) fra fjørfe og gris ikke innebærer større risiko enn annet kvernet kjøtt. MUK er like trygt å spise som ...
Les mer