Om Mattrygghet - Prosjekter

ListWare

ListWare-prosjektet har tittelen "software for risk assessment of Listeria in ready-to-eat meat products" og skal pågå i 3 år.
Les mer

Optimalisering av slaktehygiene fjørfe

Det er startet opp et nytt prosjekt i 2015 på oppdrag fra norske fjørfeslakterier. Prosjektet heter "Optimalisering av fjørfeslaktehygiene"
Les mer

Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

Animalia og samarbeidspartnere har fått finansiell støtte fra Forskningsrådets BIONÆR-program og starter opp Hygenea-prosjektet i januar 2015. Prosjektets mål er å sikre at investeringer og målrettet ...
Les mer

Reine skrotter

Reine skrotter-prosjektet (2008-2011) har sett på hvordan man kan forbedre den hygieniske kvaliteten av slakteskrotter, både gjennom at dyr som leveres til slakt er reine, og gjennom effektive tiltak ...
Les mer

Patodyn

Patogeners dynamikk langs verdikjeden.
Les mer