Om Ammegeitkontrollen

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Ammegeitkontrollen

Ammegeitkontrollen gir deg oversikt over dyrene – fra fødsel til slakt. Bedre oversikt og enklere planlegging betyr økt lønnsomhet og spart arbeidstid. Programmet har mange muligheter. Jo mer som registreres, jo mer får man igjen.

Utgangspunktet er Sauekontrollen

Ammegeitmiljøet i Norge har i lengre tid hatt et sterkt ønske om å komme i gang med registrering av produksjonsopplysninger. Disse opplysningene blir nå samlet i en sentral database. Programmet for innrapportering heter Ammegeitkontrollen og er en kopi av Sauekontrollen.

Medlemskapet organiseres via slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen. Ammegeitkontrollen er åpen for alle ammegeitprodusenter i Norge. Medlemmene kan selv velge om de vil registrere sine opplysninger selv eller om de ønsker å sende opplysninger til rådgiver ved slakteriet for registrering.

Se mer om registreringer her. Det kan også være et tips å lese under temaet Sauekontrollen i listen til høyre på denne siden. Programmene er helt like.


Publisert: 06.12.2012