Kontaktpersoner

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Ingris

Her finner du en oversikt over rådgiverne som er Ingris ansvarlige ved de ulike slakterier.

Slakteri

Rådgiver
(klikk for å sende epost)

Telefonnummer

Nortura Øst

(Sarpsborg)

Theodor Bye

90 19 30 99

Nortura Øst
(Tønsberg)

Nina Horgen

99 59 43 46

Nortura Øst
(Rudshøgda)

Eli Berven

91 82 90 63

Nortura Vest
(Forus)

Marie Fuglestad

99 25 03 96

Nortura Nord
(Steinkjer)

Silje Pynten Laugsand

91 72 17 85

Fatland

Rolf Gunnar Husveg

51 68 21 00

Furuseth

Oscar Brundtland

99 72 15 96

Midt Norge slakteri

Ragnar Hogstad

95 81 28 18

Primagruppen

Alf Kristensen

48 23 92 30

 

 

 

Ingris administrasjon

 

Navn

Telefonnummer

Norsvin

Dyre-Johan Haug

97 75 17 25

Norsvin

Solveig Kongsrud

97 70 76 18

Animalia

Mari-Janne Rasmussen

95 11 13 66


Publisert: 27.09.2012