Gå direkte til innhold
Akkurat nå

Godt nytt år!

Vi minner om at fristen for innregistrering av Ingrisdata for 2016 er 28 februar. Ved behov for assistanse kontakt din rådgiver eller Ingris brukerstøtte.

Aktuelt

Fortløpende rettinger etter oppgradering av Ingris

Ingris registreringsdel har til nå vært avhengig av å ha en oppdatert Flashplayer for å tegne opp rutenett i registreringsbildet. Dette har noen ganger ført til blank registreringsdel i enkelte nettlesere.

Ved å fase ut Flash slipper vi slike oppdateringer samtidig som det muliggjør bruk av forskjellige enheter som mobil og nettbrett i tillegg til pc.

Alle funksjonaliter i dagens Ingrisregistreringsdel er videreført og vil fungere som tidligere.

Gi oss tilbakemelding dersom noe ikke fungerer så retter vi opp så fort det lar seg gjøre. Vi forsøker å legge ut rettinger samme dag de rapporteres.

 

 

Årsstatistikk for 2015 er klar!

Ingris årsstatistikk for 2015 er endelig publisert. Her kan du lese mer om rekordhøy purkeavdrått og solide produksjonsresultater. Vi kan også glede oss over 30 % vekst i innrapportering fra slaktegrisbesetninger.

Her finner du Ingris årsstatistikk for 2015. 

Nye rasekoder i Ingris

 
Det er gjort endringer i rasekoder og konstruksjon av rase hos dyr.Rasekoder skifter fra tall til bokstaver. I rasekonstruksjonen, med fem posisjoner, vil den første identifisere avlsselskap.Her i landet er er kun Topigs Norsvin som brukes og alle rasekoder vil begynne med "T". I selve rasekoden vil de to første kodene vil vise til far-siden og de to siste til mor-siden.

 
De nye rasekodene for de mest brukte rasene i Norge blir:

Landsvin= L
Z-Line = Z
Duroc = D
Hampshire = H

Mer informasjon finner dere på "Info siden" etter pålogging

 

Registrering av fôrstatus i Ingris

I Ingris er det to måter å registrere fôrforbruk på. Den ene er å registrere fôrkjøpene fortløpende i skjermbildet "fôrinnkjøp" for så å registrere restmengde/ status i siloen ved periodeslutt. Det er viktig at dere registrerer ferdig for ett og ett innsett av gangen. Skulle dere ønske å endre eller opprette en eldre status må dere slette de nyere statusene først. Dette fordi vi har opplevd at fôrforbruk er blitt "hengende" igjen og vært med i beregningen flere ganger.

Tips

Mange tomdager og lav grisingsprosent?

Tomme purker koster penger, det er alle enige i. Derfor er det viktig å få drektighetskontrollert de bedekte purkene til oppsatt tid. Bruk styringslista "Drektighetskontroll" og "Purkeoversikten" for å finne tidspunkt og aktuelle purker. For at...

Dager fra avvenning til 1 bedekning

Rapporten viser fruktbarhetsresultater - omløp, grisingsprosent og totalfødte - for forskjellig antall dager fra avvenning til bedekning. Ingris årsoppgjør viser at de fleste purker kommer i brunst og bedekkes i løpet av den første uka etter...

Bli medlem

Med Ingris web får du:

  • enkel registrering
  • færre dataproblemer
  • alltid oppdatert data
  • god opplæring
  • rask brukerstøtte
  • automatiske sikkerhetskopier
  • automatisk innsending av data
  • automatisk overføring av slaktedata fra slakteriet

aniamalia     norsvin      nortura