Gå direkte til innhold

Årsstatistikk for 2015 er klar!

Ingris årsstatistikk for 2015 er endelig publisert. Her kan du lese mer om rekordhøy purkeavdrått og solide produksjonsresultater. Vi kan også glede oss over 30 % vekst i innrapportering fra slaktegrisbesetninger. Her finner du  Ingris årsstatistikk for 2015.  

27 mai 2016

Bli medlem

Med Ingris web får du:

  • enkel registrering
  • færre dataproblemer
  • alltid oppdatert data
  • god opplæring
  • rask brukerstøtte
  • automatiske sikkerhetskopier
  • automatisk innsending av data
  • automatisk overføring av slaktedata fra slakteriet

aniamalia     norsvin      nortura