Gå direkte til innhold

Nye rasekoder i Ingris

  Det er gjort endringer i rasekoder og konstruksjon av rase hos dyr.Rasekoder skifter fra tall til bokstaver. I rasekonstruksjonen, med fem posisjoner, vil den første identifisere avlsselskap.Her i landet er er kun Topigs Norsvin som brukes og alle rasekoder vil begynne med "T". I selve rasekoden vil de to første kodene vil vise til far-siden og de to siste til mor-siden.   De nye rasekodene for de mest brukte rasene i Norge blir: Landsvin= L Z-Line = Z Duroc = D Hampshire = H Mer informasjon finner dere på "Info siden" etter pålogging  

08 februar 2016

Bli medlem

Med Ingris web får du:

  • enkel registrering
  • færre dataproblemer
  • alltid oppdatert data
  • god opplæring
  • rask brukerstøtte
  • automatiske sikkerhetskopier
  • automatisk innsending av data
  • automatisk overføring av slaktedata fra slakteriet

aniamalia     norsvin      nortura