Gå direkte til innhold

Tips

27 mai 2008

 • Mange tomdager og lav grisingsprosent?

  Tomme purker koster penger, det er alle enige i. Derfor er det viktig å få drektighetskontrollert de bedekte purkene til oppsatt tid. Bruk styringslista "Drektighetskontroll" og "Purkeoversikten" f...
 • Dager fra avvenning til 1 bedekning

  Rapporten viser fruktbarhetsresultater - omløp, grisingsprosent og totalfødte - for forskjellig antall dager fra avvenning til bedekning. Ingris årsoppgjør viser at de fleste purker kommer i brunst...
 • Grisingsprosent

  Er det reproduksjonsproblemer i din besetning? I Ingris finner du styringslister og rapporter som kan hjelpe deg å finne hvor problemet er. Bruk aktivt drektighetskontroll for å lokalisere de tomme...
 • Fordelingsbilde for navene i purkeringene

  Fra navene har vi fått mange tilbakemeldinger på at det har vært en tungvint og tidkrevende jobb å fordele purker til satellitt. Dette har hittil vært gjort i bedekningsbilde. Ved søk på de ulike...
 • Har purkene mistet øremerket?

  Fra tid til annen mister purkene øremerker, og det kan være vanskelig å finne ut hvem de er. Som oftest har de fortsatt det "gamle merket" , opprinnelsesmerket. Det har lenge vært etterspurt en...
 • TIPS: Kjøp/salg av purker

  Våre Ingrismedlemmer som selger livdyr til produsenter uten Ingris har lenge etterspurt muligheten til å registrere salg av dyr via programmet på lik linje med salg til medlemmer. Fra 1 desember er...
 • TIPS: Godtgjørelse for registrerte produksjonsdata

  Kr. 12 pr kull i godtgjørelse for produksjonsdata til fellesskapets nytte. For å sikre samling av data på sentralt Ingris lager, videreføres ordningen med godtgjørelse til de som bidrar med sine...
 • TIPS: Enklere bruk av programmet

  Nå er det enklere å beregne produksjonsrapport for purkedelen i Ingris. Frem til nå har det vært nødvendig å beregne og legge inn dyrestatus for den perioden du skulle ha rapport. Endringen består ...
 • TIPS: Registrering av dato

  I nyeste versjon av Ingris web, skal dato skrives på formatet ddmmyy, altså 6 siffer. d=dag, m=måned, å=år. Når man forlater datofeltet, endres formatet til dd.mm.yyyy. Skal du endre på dato, må du...
 • TIPS: Overføre slaktedata

  Hver bruker kan hente data for slakt og kjøp av smågris for sin besetning. Gå inn i skjermbildet under "Tilvekst" som heter "Slakt". Klikk på knappen "Nortura". Etter noen få sekunder, kommer det...
Bli medlem

Med Ingris web får du:

 • enkel registrering
 • færre dataproblemer
 • alltid oppdatert data
 • god opplæring
 • rask brukerstøtte
 • automatiske sikkerhetskopier
 • automatisk innsending av data
 • automatisk overføring av slaktedata fra slakteriet

aniamalia     norsvin      nortura