Gå direkte til innhold

Dager fra avvenning til 1 bedekning

Rapporten viser fruktbarhetsresultater - omløp, grisingsprosent og totalfødte - for forskjellig antall dager fra avvenning til bedekning.

Ingris årsoppgjør viser at de fleste purker kommer i brunst og bedekkes i løpet av den første uka etter avvenning. I besetninger hvor brunstintervallet er forskjøvet er det ofte knyttet sammen med fruktbarhetsproblemer som omløp og lavt antall totalfødte. Resultatene viser at purker som er bedekket de 4 -5 første dager etter avvenning har i gjennomsnitt høyere kullavdrått og bedre reproduksjonsdata enn de som f.eks ble bedekket etter 8 -10 dager.Dette dreier seg om ca 0,5 smågris.

Bruk rapporten og se hvilke utslag dette har for din besetning.

31 mai 2010

Bli medlem

Med Ingris web får du:

  • enkel registrering
  • færre dataproblemer
  • alltid oppdatert data
  • god opplæring
  • rask brukerstøtte
  • automatiske sikkerhetskopier
  • automatisk innsending av data
  • automatisk overføring av slaktedata fra slakteriet

aniamalia     norsvin      nortura