Gå direkte til innhold

Mange tomdager og lav grisingsprosent?

Tomme purker koster penger, det er alle enige i. Derfor er det viktig å få drektighetskontrollert de bedekte purkene til oppsatt tid.

Bruk styringslista "Drektighetskontroll" og "Purkeoversikten" for å finne tidspunkt og aktuelle purker.

For at programmet skal kunne vise de aktuelle dyrene må tidspunkt for drektighetskontroll registreres i planopplysningene. Dette registreres i "Planopplysninger", "Plantall".

Antall dager fra bedekning til 1 drektighetskontroll kan variere etter hvilket drektighetsapparat besetningen benytter. Vanligvis er dette ca 3 uker ved et Scanner apparat og 4 -5 uker med et Dopler apparat. Benyttes det siste alternativet er det viktig at tiden rundt brunstintervallene unngås for å hindre at økt pulsering i åra i forbindelse med brunst forveksles med drektighet. Drektighetskontroller gjerne 2 ganger med 3 ukers mellomrom for å "luke ut" de som har absorbert de befruktede eggene eller hatt en tidlig kasting.

Tomme purker og purker som skal selges drektige må meldes ut av besetningen slik at de ikke lenger teller med i beregningene.

Når det gjelder salg av drektige purker er det viktig at det benyttes riktig utmeldingskode. Den rette er "kode 9" Solgt drektig. Programmet vil da stoppe beregninga av tomdager i motsetning til om det benyttes "kode 5" Solgt.

24 juni 2010

Bli medlem

Med Ingris web får du:

  • enkel registrering
  • færre dataproblemer
  • alltid oppdatert data
  • god opplæring
  • rask brukerstøtte
  • automatiske sikkerhetskopier
  • automatisk innsending av data
  • automatisk overføring av slaktedata fra slakteriet

aniamalia     norsvin      nortura