Hvor mye kjøtt spiser vi?

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Kosthold
Forbruk

Det finnes ulike tall for inntak av kjøtt. Den nyeste kostholdsundersøkelsen Norkost 3 viser at menn og kvinner i 2010/11 i gjennomsnitt spiste 181 og 116 gram kjøtt og kjøttprodukter per dag. Tall fra Animalia og NIBIO for året 2015 viste et daglig inntak på 147 g. Dette viser en god overensstemmelse til tross for ulike metoder.

Omtrent hvert tiende år gjøres kostholdsundersøkelser av hva folk spiser. I 2010-2011 ble kostholdsundersøkelsen Norkost 3 gjennomført. Voksne menn og kvinner ble intervjuet om deres kosthold. Selv om tallene begynner å bli gamle kan det se ut til at kostholdet ikke har endret seg så mye når man ser på inntaket av kjøtt. Kostholdsundersøkelsen Norkost 3 viser at menn og kvinner i 2010/11 i gjennomsnitt spiste 181 og 116 gram kjøtt og kjøttprodukter per dag. Den viste dermed at menn spiste nesten 50 prosent mer kjøtt enn kvinnene. 

De siste årene har Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) beregnet det reelle kjøttforbruket på oppdrag for Animalia. Dette er et mer reelt forbruk av kjøtt hvor de blant annet har kalkulert beinprosent og svinn i produksjon- og omsetningsleddene og hos forbruker. Oppdaterte årlige tall presenteres i kapittel 6 i rapporten Kjøttets tilstand.

Det er spennende å sammenligne tallene fra Norkost 3 med NIBIO-tallene. Mens Norkost 3 viste et gjennomsnittsinntak av kjøtt og kjøttprodukter for kvinner og menn på 147 gram, viser NIBIO-tallene 139 gram per dag for året 2011. Det utgjør omtrent 5 prosent variasjon. De nyeste tallene for 2015 viser et gjennomsnittlig daglig inntak på 147 gram. Med andre ord det samme gjennomsnittlige inntaket Norkost 3 viste. Sett i lys av at det er brukt to helt forskjellige metoder for å komme frem til tallene, må dette kunne kalles relativt god overenstemmelse. 

NÆRINGSSTOFFER SOM KJØTT BIDRAR MED I KOSTHOLDET 

Norkost 3 viste at i gjennomsnitt bidro kjøtt og kjøttprodukter med 12 prosent av energien, 7 prosent av proteininntaket, 20 prosent av fettet og 1 prosent av karbohydratene i norsk kosthold. Matvaregruppen kjøtt bidrar også med mange ulike vitaminer og mineraler i det norske kostholdet, som vitamin A, vitaminene B1, B2 og B12, jern, selen og sink. Sett i forhold til kaloriinnholdet, er kjøtt en næringsrik matvare.

Les mer om hvorfor det er så mange ulike tall for kjøttinntak


Publisert: 11.11.2012