Invitasjon til saltpartnerskap

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Mat
Kostråd

En av de største ernæringsmessige utfordringene for kjøttbransjen i nær fremtid er at kjøttprodukter nå er den matvaregruppen som bidrar med mest salt fra bearbeidede matvarer i det norske kostholdet. Vi inviterer derfor til å bli med på saltdugnad!

Når forbrukerne blir spurt hva de helst vil unngå å spise for mye av, svarer over 70 % at de forsøker å unngå salt. Samtidig kommer tre fjerdedeler av saltet i maten fra industrifremstilt mat. Kjøttprodukter og brødvarer er de to største kildene til salt i kostholdet. De nyeste tallene viser at 24-28 % av saltet fra industrielt fremstilte matvarer kommer fra kjøttprodukter, avhengig av kilden som legges til grunn (1,2).

Salt kan gi økt blodtrykk, som igjen kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom, som hjerteinfarkt og slag. Vi spiser ca 10 g salt om dagen per person i Norge, som er omtrent dobbelt så høyt som helsemessig anbefalt. 

Internasjonal satsing på saltreduksjon

Sammen med WHO, FAO og 194 andre land i verden har Norges helsemyndigheter et mål om å jobbe med saltreduksjon de neste årene. England og Danmark har hatt saltpartnerskap mellom myndigheter, industri og andre aktuelle organisasjoner fra henholdsvis 2005 og 2011. I Sør-Afrika har de lovfestet saltreduksjon av salt i kjøttprodukter med ikrafttredelse fra juni 2016, og ytterligere nedtrapping av saltinnholdet i produktene fra 2019. 

Invitasjon til norsk saltpartnerskap

Det første målet i Norge er en 15 % reduksjon innen utgangen av 2018. Deretter er det mål om 30 % reduksjon fra dagens nivå innen 2025. Som del av arbeidet ønsker myndighetene å inngå frivillig partnerskap med matindustrien og storhusholdning/servicenæringen. Lanseringen og undertegnelsen av partnerskapet vil skje i Oslo 5. oktober 2015.

Bedrifter som blir med på partnerskapet forplikter seg til å jobbe for å redusere saltinnholdet i produktene sine. Målet er å komme ned mot veiledende saltmål i ulike matvarekategorier, som for eksempel i ulike kjøtt- og fiskeprodukter, meieriprodukter og ferdigmatkategorier. Det er utarbeidet veiledende saltmål for ulike matvaregrupper. Se tabellen for saltmålene for kjøttprodukter. Det skal også etableres en nettportal med informasjon om partnerskapet, hvor de deltagende bedrifter vil fremsnakkes. 

Tabell: Saltmål for kjøttprodukter.

Matvarekategori   Saltmål
(g salt /100 g matvare)
Deiger  0,8
Hamburgere  0,9*
Farser  1,6
Pølser  1,7
Kjøttkaker, -boller og karbonader 1,7
Pålegg  1,9
Leverpostei, paté  1,6
Saltet/krydret/marinert kjøtt  
- Stikksaltede produkter 1,0
- Krydret/marinert 1,5
Saltet/røkt kjøtt  
- Bacon, sideflesk 2,2
- Øvrige produkter (f.eks. sommerskinke…) 2,0
Spekepølser (norskproduserte) 5,0
Spekeskinker (norskproduserte) 8,0
Fenalår  9,0

* Målt som saltverdi i rå farse/blanding. 

Salt regnes som natrium multilisert med 2,5.

Vi oppfordrer alle kjøttbedrifter til å starte en gradvis saltreduksjon i sine produkter fremover. 

Vil din bedrift være med i saltpartnerskapet?

Bedrifter som har spørsmål eller vil være med i partnerskapet kan ta kontakt med Ellen Hovland i Animalia. 


Kilder

1) Helsedirektoratet. Kostholdsundersøkelsen Norkost. 2012.
2) Helsedirektoratet. Forbrukerundersøkelsene 2012.  


Publisert: 12.07.2015