Påstandskalkulator for ernærings- og helsepåstander

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Kosthold
Næringsstoffer

Påstandskalkulatoren beregner mulige ernærings- og helsepåstander for Matvaretabellens og egne matvarer, og sammenligner innholdet mellom matvarer.

Driver du markedsføring om ulike mat– og drikkevarers innhold av næringsstoffer eller helseeffekter mot forbrukere? 
Vil du sammenligne matvarer for å kunne bruke påstander som for eksempel "mindre fett" eller "light" på en matvare?

Dersom du bruker mye tid på å beregne om ulike matvarer oppfyller kriteriene for ernærings- eller helsepåstandene:
Nå finnes det et tidsbesparende verktøy som gjør disse beregningene for deg.

Påstandskalkulatoren sjekker raskt næringsinnholdet i matvaren mot de ulike grenseverdiene i påstandsregelverket. I tillegg kan du enkelt søke i påstander som ikke direkte er knyttet til grenseverdier for næringsinnhold. 

Påstandskalkulatoren sparer deg for mye regnearbeid, men du må selv vurdere hvilke av de mulige påstandene som er relevante å bruke. Du får tips og veiledning til å gjøre vurderingene, samt lenker til nyttige nettsider og veiledere. 

Du kan lagre dine egne matvarer i en egen database, som kun du har tilgang til.

Denne kalkulatoren kan både være til hjelp for å vurdere påstander på eksisterende produkter, men også ved utvikling av nye produkter eller reformulering av produkter, ved at næringsverdiene kan endres og kalkulatoren raskt beregner potensielle påstander.

Kalkulatoren kan derfor egne seg både for produktutviklere, kvalitetssjefer, ernæringsansvarlige og andre som har ansvar for merking i bedrifter. 

Les mer på pastandskalkulator.no.

 Publisert: 16.02.2016