Hygienisk råvarekvalitet

Fagområder:
Mattrygghet
Bransjeretningslinjer

Den norske kjøttbransjes retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe, sau og gris. En mindre revisjon ble utført 15. aug 2016.

Den norske kjøttbransjen har i felleskap utformet ”Den norske kjøttbransjes retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe og sau” for å sikre råvarenes hygieniske kvalitet og dermed redusere risikoen for utbrudd av sjukdom forårsaket av bakterier overført med kjøtt. Mattilsynet anerkjente denne bransjeretningslinjen i november 2012.

Spesielt ønsker bransjen å:

  • Kanalisere risikoråvarer til en egen varestrøm som skal gjennomgå en varmebehandling eller tilsvarende prosess før konsum.
  • Bruke økonomiske virkemidler og rådgiving til produsentene for å bidra til å øke leveransene av tilfredsstillende reine dyr til slakting.

Disse tiltakene kommer i tillegg til tiltak som gjennomføres av virksomhetene på eget initiativ.

Avtaler - Bransjeretningslinjer

For nedlasting, klikk på linkene nedenfor:

Bransjeretningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet revidert 

Avtale bransjeretningslinje med KLF og Nortura

Avtale bransjeretningslinje med Meråker Kjøtt AS

 

Følgende KLF-bedrifter er tilsluttet avtalen:

Se oversikt på KLF's nettsiderPublisert: 13.09.2012