Om Mattrygghet

Fagområder:
Mattrygghet
Bransjeretningslinjer
Skitne slaktedyr

Norske kjøtt- og eggprodukter skal være trygge, og tilliten til bransjen skal være høy både hos forbruker, omsetningsledd og hos myndighetene. Animalia skal være en sentral aktør i arbeidet med å opprettholde mattryggheten i hele verdikjeden i norsk kjøtt- og eggproduksjon, og ha en rolle som pådriver overfor bransje og myndigheter.

Animalia arbeider med mattrygghet gjennom hele verdikjeden. Vi bidrar til riktig medisinbruk i primærproduksjonen gjennom økt veterinærkompetanse på produksjonsdyr. Animalia gjennomfører tiltak for å redusere leveranser av skitne slaktedyr, og bidrar til tryggere produksjon bl.a. gjennom anvendt forskning, overvåknings- og kontrollprogrammer, utvikling av bransjeretningslinjer og opplæring av operatører og ledelse.

I forretningsområdet Kvalitet og foredling har fagområdet Mattrygghet tre årsverk.


Publisert: 13.09.2012