Velkommen til Sauehelsenett

Sauehelsenett inneholder informasjon om utredning, behandling og forebygging av sjukdom hos sau. Informasjonen bygger på beste tilgjengelige kunnskap, men vi tar forbehold om at det kan ha oppstått feil. Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du leser noe du ikke er enig i!

Der det er relevant er referanser til spesifikke undersøkelser o.l. oppgitt under de ulike artiklene. Ellers henviser vi til den generelle litteraturlista.

Sauehelsenett skal utvikles videre, og det kommer mer informasjon her. Har du innspill både til det som står her og det du eventuelt savner, så gi oss tilbakemelding.