Aktuelt

Norsk storfe har aldri vært FETERE

De første tallene fra klassifiseringen i 2017 viser en stor økning i fethetsgraden på storfe. 67 % av alle storfe får pristrekk på grunn av overfethet.
Les mer

Nå stiger kjøttprosenten igjen

Etter flere år med nedgang i slaktenes kjøttprosent opplever vi nå et trendbrudd, stigende kjøttprosent. Bunnpunktet ble nådd i uke 12, siste uka i mars, med 59,87 % i middel for uka. I uke 20 kom ...
Les mer

Fet KU på Rudshøgda

Olav Magne Lystad har sendt inn bilder av ei "råfet" ku. Han mener at vi må utvide skalaen til også å innbefatte fettgruppe 6+!! Se vedlagte bilder under.
Les mer

Utvidet statistikk for gris

Vi har oppdatert statistikkene for GRIS fra 2016. Tall for slaktegris inneholder nå også tall for VAK gris og flådd gris. % VAK er lagt ut i alle statistikkene. I tillegg har vi lagt ut % vak-griser ...
Les mer

Klassifiseringsendring fra 4. januar

Fra 4. januar 2016 blir det endringer i klassifiseringsregelverket, spesielt for gris, men også noen små endringer for storfe og småfe.
Les mer

20 år med EUROP

Lørdag 2. januar er det 20 år siden EUROP systemet ble innført i Norge. 16 Desember i 1994 vedtok styret i Norsk Kjøtt at dette klassifiseringssystemet skulle innføres her i landet fra 1. januar 1996 ...
Les mer

Storfekursene 2015

Så er vi igjen klar for vårens vakreste eventyr. Storfekurset går nå av stabelen i den kommende uken, uke 16 - 14'ende til 16'ende april. Rudshøgda er stedet, nå fra tirsdag til torsdag, for de 107 ...
Les mer

Slaktet over 1 million lam i 2014

For første gang siden 2010 er det slaktet mer enn 1 million lam i Norge. Vi må tilbake til 2006 for å finne et år med større lammeslaktproduksjon.
Les mer