Klassifiseringshåndboka

Fagområder:
Slakt-, kjøtt- og eggkvalitet
Klassifisering

Klassifiseringshåndboka inneholder alle regler og retningslinjer i klassifiseringsarbeidet. Klassifiseringsutvalget har ansvaret for godkjenning av alle revisjoner og endringer i angjeldende regelverk. Store endringer skal godkjennes av styret i Nortura. Animalia har ansvar for vedlikehold/oppdatering og distribusjon.

Her finner du alle dokumenter I Klassifiseringshåndboka, regelverket for klassifisering.

 

Siste endringer:

19. August 2016: Dokument 101 (Klassifisører) og 301 (komprimert)

30. Juni 2016: Endringer i dokumenter om Aspirantopplæring, 060, 061 og 064. Oppdateringer.

9. Mai 2016. Martin Goude har blitt Klassifiseringsansvarlig ved Røros Slakteri (dokument 102, versjon 33).

17. mars 2016. Anders Brandtzæg har blitt Klassifiseringsansvarlig ved Nortura Steinkjer (dokument 102, versjon 32).

10. Mars 2016: Oppdaget feil i 315S. Datastreng fra GP7 er på 99 og ikke 100 tegn som det sto i den gamle versjonen.

Fra mandag 7. Mars 2016, Sveinung Søreide er ny klassifiseringsansvarlig ved Nortura Førde (dokument 102, versjon 32).

Fra  mandag 4. Januar 2016 er det flere endringer i regelverket, spesielt for GRIS. Hovedendringen er kategori GRIS og VAK-GRIS går helt opp til 125,0 kg. Tidligere var grensa 106 kg. Dette gjør at slakt som tidligere ble klassifisert som PURKE, nå blir GRIS eller VAK-GRIS. Det blir også endringer i ANMERKINGSKODENE for slakt.

 

Dokumentene:

001P_Klassifisering poliitikk => versjon 12 Ny: 4. februar 2015  LYD_file

002P_Organisering og ansvarsfordeling_ 31 Oppdatert 24. november 2015

009S_Klassifisering sertifikater  => versjon 21 Oppdatert 6. november 2014

009S_Klassifisering sertifikater  => versjon 22 Oppdatert 7. januar 2016

010S_Midlertidig godkjennelse => versjon 13 Oppdatert 6. november 2014

015P_Animalia kalibrering_4.pdf

020S_Klassifiseringshåndboken => versjon 8 Oppdatert 19. Januar 2016

021S_KTERM informasjonssystem => versjon 2 Oppdatert 14. Desember 2015

022S_FTP data filoverføring => versjon 2 Oppdatert 3. Desember 2015

023S_KTERM datafiler => versjon 2 Oppdatert 5. Februar 2016

030P_Klassifiseringsordningen, utelukkelse_6 Oppdatert 9. februar 2015

040P_Klassifisering, kontroll_26 => versjon 26  Oppdatert 5. juni 2014

041P_Klassifisering, reklamasjoner etterkontroll_8.pdf

042S_Klassifiseringsresultat, endringer_4.pdf

043S_Kontrollprosedyre for gris => versjon 6  Oppdatert 5. juni 2014

050P_Etterutdanningskurs_6 Oppdatert 9. februar 2015

 

060P_Aspirantopplæring => versjon 12  Oppdatert 30. Juni 2016

061S_Aspirantopplæring, påmelding  => versjon 15 Oppdatert 30. Juni 2016

062S_Aspirantopplæring, oppstartskurs_10.pdf

063S_Aspirantopplæring, praksisperiode_10.pdf

064S_Aspirantopplæring, brevkurs => versjon 5  Oppdatert 30. Juni 2016

065S_Eksamen i klassifisering => versjon 23 Oppdatert: 13. April 2016

 

070P_Klassifisering internkontroll_6.pdf

071S_Lesing av statistikk_1.pdf

 

100S_Slakterier i klassifiseringsordningen => versjon 15 Oppdatert 1. Januar 2016

101S_Godkjente klassifisører => Versjon 63 Oppdatert 20. Februar 2017

 

201P_Klassifisering av storfe => versjon 12  Oppdatert 20. Februar 2017

202S_Storfe kategorier => versjon 11 Ny: 4. Desember 2015 

203S_Storfe klassebeskrivelser => Versjon 6 Oppdatert 20. Februar 2017

204S_Storfe fettgruppebeskriveser =>Versjon 6 Oppdatert 20. Februar 2017

205S_Internkontroll Storfe_7.pdf

210S_Storfe pussing og slakting_4 Oppdatert 1. November 2016

220S_Varenummer storfe_2.pdf

 

301P Klassifisering av gris => versjon 16  Oppdatert 19. August 2016

302P_Immunkastrerte griser => versjon 9 Gyldig fra 4. Januar 2016

302P Vedlegg 1 Avtale om kastrering ved vaksinasjon => versjon 4 Oppdatert 2. desember 2015 

302P Vedlegg 2 Attest ved kastrering av gris med vaksine => versjon 3  Oppdatert 7. april 2015

302P_Vedlegg 3 Attest ved kastrering av enkeltgris med vaksine => versjon 4  Ny: 30. nov 2015

302P_Vedlegg 4_Rekvisisjonsskjema androstenonprøver => versjon 2

302P_Vedlegg 5_Internkontrollskjema kastrering ved vaksinasjon

303P_Klassifisering av purker og råner => versjon 7  Gyldig fra 4. Januar 2016

305S_GP instrumentet_5.pdf

310S_Internkontroll Gris => versjon 6  Oppdatert 12. november 2015

315S_GP statistikkrutiner => versjon 15 Oppdatert 25. August 2016

320S_GP serviceavtale => versjon 15 Oppdatert 4. desember 2015

330S_Gris, pussing trimming => versjon 9 Oppdatert 1. November 2016

340S_Varenummer for Gris Purke og Råne => versjon 6 Oppdatert 20. Juni 2016

350S_Gris, disseksjon_5.pdf

 

401P_Småfe, klassifiseringsprinsipper => versjon 17 Oppdatert fra 5. Desember 2016

402S_Småfe, klassebeskrivelser => versjon 7 Oppdatert fra 5. Desember 2016

403S_Småfe fettgruppebeskrivelser => Versjon 6 Oppdatert fra 5. Desember 2016

404S_Ung sau, Sau og Vær_kategoribeskrivelse_16 Versjon 16. Oppdatert fra 5. Desember 2016

405S_Lam og Diemlam, kategoribeskrivelse_14  Oppdatert fra 5. Desember 2016

408S_Kje, kategoribeskrivelse_12  Oppdatert 30. oktober 2014

410S_All sau, varebeskrivelse_pussing_slakttyper_12 Oppdatert 20. november 2014

415S_Internkontroll Småfe  ==> versjon 10

420S_Geit, kategori og varebeskrivelse_3 Oppdatert 30. oktober 2014

430S_Ung sau og Sau, varenummer_12.pdf

431S_Lam, Dielam og Vær_varenummer_15 Oppdatert 20. oktober 2015

433S_Geit og Kje_varenummer_9.pdf

440S_Lam, klassifiseringsstatistikk_4.pdf

 

501P_Hest klassifiseringsprinsipper_7.pdf

502S_Hest, varenummer_varebeskrivelse_9.pdf

 

701P_Merking av slakt_12.pdf

702S_Merking Skrottlapp_18 Oppdatert 2. Desember 2015

703S_Merking, festesnor merkested_8.pdf

 

801P_Pussing av slakt_8 Oppdatert 20. november 2014

 

901P_Veiing av helt slakt_7 Oppdatert 19. Januar 2016

902S_Gris vektgrupper_9.pdf

903S_Gris vektomregning ved avregning_5 Oppdatert 20. November 2015


Publisert: 08.04.2015