Pilotanlegget: Vi har kompetanse – kjøttråstoff - utstyr – tid – plass – engasjement!

Fagområder:
Slakt-, kjøtt- og eggkvalitet
Skjæring og analyse

Animalia har Nordens eneste pilotanlegg for industrirettet forskning med utgangspunkt i daglig kjøttskjæring. Pilotanlegget er dessuten et verksted for utvikling og utprøving av ny teknologi, industrirettet forskning og kunnskapsoverføring for norsk kjøttbransje.

Kompetanse

I Skjæring og analyse er det sju fagkonsulenter med svennebrev i kjøttfagene, samt lang og bred erfaring fra kjøttbransjen. Vi har solid faglig kompetanse innen kjøttskjæring, skjærekvalitet og produktspesifikasjoner. I gruppen har vi dessuten klassifiseringssertifikat og kompetanse i arbeidsstudier  og næringsmiddelteknikk. Leder har forskerkompetanse med anvendt statistikk som spesialfelt, og lang erfaring innen næringsmiddelforskning. I tillegg til teoretisk kunnskap og praktisk erfaring har vi et faglig internasjonalt nettverk som er nyttig for norsk kjøttindustri.

Besøksadresse - KARTLINK 
Økern Torgvei 13
Inngang B


Publisert: 18.10.2012