Helsetjenesten for sau

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Helsetjenesten for sau

Helsetjenesten for sau arbeider med faglige tiltak som skal bidra til god helse og velferd i norsk sauehold, og gjennom det også en effektiv produksjon av trygg mat. Vi jobber blant annet med informasjon, rådgivning og deltar i større og mindre FoU-prosjekter.

Helsetjenesten for sau sentralt finansieres av omsetningsavgift over Animalias budsjett. Rådgivning og forebyggende helsearbeid i den enkelte besetning gjennomføres av lokale privatpraktiserende veterinærer, gjerne i samarbeid med rådgivere fra slakteriene, og betales av produsentene.


Nyhetsbrev fra Helsetjenesten for sau

Vil du motta nyttig fagstoff om sauehelse rett i innboksen?


Helsetjenesten for sau sender jevnlig ut nyhetsbrev til sauebønder og veterinærer. Som abonnent på nyhetsbrevene får du bl.a. informasjon om:

  • Sjukdom og sjukdomsforebygging hos sau til ulike tider av året
  • Oppdaterte anbefalinger om parasittbehandling
  • Nyheter fra forskning på fagfeltet helse og velferd hos sau
  • Praktiske tips fra Sauekontrollen

Meld deg på her  

Din e-postadresse vil kun bli benyttet til utsendelser fra oss, og du kan når som helst melde deg av ved å klikke på avmeldingslinken som ligger i hvert av nyhetsbrevene vi sender ut.


Se film om norsk lammeproduksjon

 

Organisering av Helsetjenesten for sau
Helsetjenesten for sau har et samarbeidsråd som er felles med Sauekontrollen. I samarbeidsrådet sitter to representanter fra NSG, en representant fra Nortura og en representant fra KLF. I tillegg møter en ansatt i Sauekontrollen og en ansatt i Helsetjenesten for sau.

Kontakt

Animalia-Helsetjenesten for sau

Postboks 396, Økern
N- 0513 Oslo
e-post: ht.sau@animalia.no 

Besøksadresse: Lørenveien 38


Ansatte


Publisert: 24.08.2012