Lars Erik Gangsei

Special Advisor
FoU og innovasjon

Phone: +47 950 61 231
lars.erik.gangsei@animalia.no