Behov for å melde mistanke eller diskutere symptomer med fageksperter

I forbindelse med økt risiko for alvorlig smittsomme sjukdommer pga. økt fôrimport og NATO-øvelse har vi satt sammen ei liste over personer som veterinærer kan kontakte om de har behov for å diskutere symptomer litt utenom det vanlige.

Har du en reell mistanke om alvorlig smittsom dyresjukdom skal du selvfølgelig varsle Mattilsynet snarest. Av og til ønsker man imidlertid å diskutere symptomer med fagpersoner, da kan du enten ringe Mattilsynet, ansatte ved Veterinærinstituttet, Animalia eller Tine som kan bistå deg. Under finner du ei liste over navn og kontaktinformasjon.

Melde mistanke om alvorlig smittsom dyresjukdom

 Mattilsynet

Navn

Telefon

 

I arbeidstiden

Avdeling lokalt

22 40 00 00

 

Etter arbeidstid

Nasjonal beredskapsvakt

99 11 8000 (ikke sms)

 

Diskutere symptomer med fageksperter

Veterinærinstituttet

Navn

Telefon

e-post

Fagansvarlig svin

Carl Andreas Grøntvedt

91884086

carl-andreas.grontvedt@vetinst.no

Fagansvarlig storfe

Thea Benedicte Blystad Klem

99609280

Thea.Benedicte.Blystad.Klem@vetinst.no

 

Tormod Mørk

90861619

Tormod.mork@vetinst.no

Fagansvarlig småfe

Annette Kampen

91636805

Annette.kampen@vetinst.no

Fagansvarlig fjørfe

Siri Sjurseth

93030156

Siri.sjurseth@vetinst.no

Fôrtrygghets-ansvarlig              

Aksel Bernhoft

93266995

Aksel.bernhoft@vetinst.no

Animalia

 

 

 

HT-svin

Stine Gulliksen

92454977

stine.gulliksen@animalia.no

 HT-svin

Sondre Stokke Naadland

97511340

sondre.naadland@animalia.no

HT-storfe

Harald Holm

95232535

Harald.holm@animalia.no

HT-storfe

Åse Margrethe Sogstad

91667322

ase.sogstad@animalia.no

HT-sau

Tore Tollersrud

99567569

tore.tollersrud@animalia.no

HT-sau

Vibeke Tømmerberg

97169066

vibeke.tommerberg@animalia.no

HT-fjørfe

Magne Hansen

99415317

Magne.Hansen@animalia.no

HT-fjørfe

Thorbjørn Refsum

95267046

Thorbjorn.Refsum@animalia.no

HT-fjørfe

Käthe Kittelsen

90605027

Kathe.kittelsen@animalia.no

Beredskap

Synnøve Vatn

90119695

Synnove.Vatn@animalia.no

Tine

 

 

 

Leder beredskap, TINE Rådgiving og Medlemsservice

Dag Lindheim

91547810

dag.lindheim@tine.no

Tine Rådgiving, Medlem og Service

Anne Cathrine Wist

41577778

anne.cathrine.whist@tine.no