Takk for forespørsel

Du har registrert deg som ny bruker på Dyrehelseportalen www.dyrehelseportalen.no.

Du vil motta en e-post når du har fått tildelt brukernavn og passord. Dyrehelseportalen benytter seg av Felles brukernavn og passord i landbruket. Derfor vil e-posten med brukernavn og passord komme fra Produsentregisteret.

For å logge deg inn i Dyrehelseportalen skriver du inn ditt brukernavn og passord på www.dyrehelseportalen.no. Du vil da motta en SMS, på ditt registrerte mobilnummer, med en engangskode som må skrives inn. Koden er unik for hver gang du logger deg på.

Du kan korrigere din profil (adresse, mobilnr og e-post) hos www.prodreg.no etter at du har mottatt brukernavn og passord.

Ved spørsmål, kontakt brukerstøtte:

E-post:            dyrehelseportalen@animalia.no

Telefon:           91 77 41 22

Åpningstider:      Mandag – fredag: 09.00 – 15.00