Faglig rådgiving til KLFs eggprodusenter

KLF har lenge hatt en egen fagrådgiver innen fjørfeproduksjon. Denne oppgaven overtas nå av Animalia ved Helsetjenesten for Fjørfe. Det kan dreie seg om problemstillinger knyttet til management, produksjon, omlegging av driftssystem, dyrevelferd og dyrehelse med mer. 

Rådgivningstilbudet finnes på ulike nivå, avhengig av ditt behov. KLF subsidierer deler av tilbudet for produsenter som leverer egg til KLF-tilknyttede pakkeri.

  • NIVÅ 1 - Diskusjon/analyse med f.eks. samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, utveksling av data fra egen produksjon.
  • NIVÅ 2 - Enkeltprodusent: Enkel bistand til produsent og gårdsbesøk: Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt ett gårdsbesøk.
  • NIVÅ 2 - Grupperådgivning: Rådgiving av en gruppe produsenter med gårdsbesøk: Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt ett gårdsbesøk hvor flere produsenter møtes.
  • NIVÅ 3 - Bistand til produsent med flere gårdsbesøk. Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt to gårdsbesøk.

Dersom du ønsker rådgivning fra Animalia, ta kontakt med ditt eggpakkeri. Eggpakkeriet trenger en kort beskrivelse av hva som ønskes av rådgivning om og hvilket omfang av rådgivning som er nødvendig. Tilbudet er begrenset i økonomi og kapasitet, så det er eggpakkeriet som godkjenner forespørselen og tar kontakt med Animalia. Animalia inngår deretter en avtale med deg om rådgivning.

For detaljer og priser se KLF sine nettsider

Tjenesten er også tilgjengelig for andre eggprodusenter. Du kan ta direkte kontakt med Animalia. Vi vil da be om en kort beskrivelse av hva som ønskes av rådgivning, og du vil få et anslag på pris for tjenesten. Standard timesats er kr 870 eksl. mva.