Demovideo - tilvekst

Her legger vi ut korte videosnutter som viser tips og bruk av Ingris Tilvekst

Her er en liste over videoer vi har laget.

Video med lyd:

Video med tekst:

 

Hvordan opprette avdeling

Hvordan starte en periode

Hvordan legge til/registrere fôr

Fjøslogg: Hvordan registrere skader på innkjøpte dyr fra Nortura

Fjøslogg: Hvordan registrere skader på innkjøpet dyr fra KLF

Fjøslogg: Hvordan registrere sykdom/skader i en periode

Fjøslogg: Hvordan registrere dyr som døde/avlivet 

Fordele smågris i avdelinger

Fotograf

Hvordan bruke oversiktssiden

Fotograf

Fordele slakteleveringer

Fotograf

Dyr ut, døde eller avlivet

Fotograf

Starte periode

Fotograf

Opprette avdeling

Fotograf

Fôrinnkjøp og avslutte periode

Fotograf

P-rapport del 1

Fotograf

P-rapport del 2

Fotograf