Dyreholdjournal i Sauekontrollen

Sauekontrollen har nå fått rapporten Dyreholdjournal 

Sauekontrollen har nå fått rapporten Dyreholdjournal. Bakgrunnen for at vi har laget denne er at regelverket for merking, registrering og rapportering av småfe stiller som krav at det skal føres en dyreholdjournal for hvert enkelt dyrehold. Denne skal føres fortløpende, og er et viktig verktøy i forbindelse med utbrudd av smittsomme dyresykdommer.

Dyreholdjournalen du finner i Sauekontrollen dekker kravene til journalføring for småfe og er godkjent av Mattilsynet. Betingelsen for godkjenning er at du registrerer fortløpende i Sauekontrollen og holder den ajour. Rapporten viser alle forflytninger inn og ut av dyreholdet inkludert lamminger, slakt, og kjøp/salg. Rapporten viser også andre «forflytninger» som for eksempel død på sommerbeite. Denne rapporten vises for ett år av gangen og gir oversikt over alle forflytninger det aktuelle året.

Du finner den under Rapporter > Analyser og andre > Dyreholdjournal.

 Ønsker du å lese mer om kravene fra Mattilsynet kan du gjøre det her

Dyreholdjournal

Dyreholdjournal

Fotograf : Animalia

Trykk her for å se stort bilde