Indekskjøringer 2019

Det er Norsk Sau og Geit som beregner avlsverdiene på grunnlag av data fra Sauekontrollen. Frister for innrapportering av data finner du på linken nedenfor. 

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Årets frister for innrapportering av data ifm. indeksberegninger. 

Vi gjør oppmerksom på at Sauekontrollfrist er absolutt siste frist for all data som skal være på plass, inkludert slaktedata. Slaktefrist er basert på historikk på hvor lang tid det tar fra slakting og til dataene er på plass i Sauekontrollen.