Nyheter i Sauekontrollen App juli 2018

Juni 2018 ble det lansert en ny versjon av Sauekontrollen App med noen nyheter og forbedringer rundt beite/slipp/sank. Her er en oversikt over de viktigste nyhetene.

 Registrering av beiteslipp og beitesank

Under Masseregistrering i registreringsmenyen finner du en ny registreringsmulighet for beiteslipp/sank. Her velger du om det er slipp eller sank du skal registrere og velger deretter alle dyr eller enkeltdyr. Ved registrering av beiteslipp på søye blir lammene som går med automatisk sluppet (dvs. kopplam og fravendte blir ikke sluppet med mor, mens fosterlam blir sluppet med fostermor).

NB. Ved registrering av beiteflytt fra fjøs/innmark blir dyra automatisk registrert som sluppet. Ved registrering av beiteflytt fra utmark til innmark/fjøs blir dyra automatisk registrert som sanket. Dyr (både søyer og lam) som blir registrert med vekt etter 1.august blir automatisk sanket dersom de på forhånd er sluppet.

Rapport Manglende sanking

Dersom du på forhånd har registrert beiteslipp på dyra dine kan du til høsten bruke rapporten Manglende sanking for å holde styr på hvilke søyer og lam som er kommet hjem og hvem som mangler. Her listes dyra opp med indvidnr, bjellenr og sanket (ja/nei), og lam som følger søya står rett under søya slik at det er lett å se om alle lamma også er sanket eller om det er noen som mangler.

(Masse)registrering av bjellenr

Nytt registreringsbilde for bjellenr finnes nå nederst i registreringsmenyen. Her velger du enten enkeltdyr eller flere dyr for registrering. Klikk  deretter på 'x dyr valgt' for å få opp registreringsfelt for bjellenr.

Søk på bjellenr

Under Oppslag og i alle registeringsbilder der du søker opp dyr er det nå lagt inn en knapp slik at du selv kan velge om du vil søke på individnr (standard) eller bjellenr. 

Andre sesongrelaterte tips

Det finnes registreringsmulighet for tilsyn (dato + hvilket beite) under menyvalget Masseregistrering beite/tilsyn. Ønsket om å kunne registrere en nærmere stedsbeskrivelse (fritekstfelt) har vi ikke fått med i denne runden, men vi har det på forbedringslista for neste sesong.

Og rapporten Dyr på beite er fin å bruke for å ha oversikt over hvilke dyr som går hvor + dato for siste registrerte tilsyn.