Vektinnlesing fra Tru-Test

Brukerstøtte får ofte henvendelser om problemer med innlesing av vekter fra Tru-Test. Vil vi her forklare litt rundt hvilke muligheter som finnes til å få innlesningene til å gå i orden.

Sauekontrollens filinnlesning er tilpasset et gitt format i filene fra de ulike utstyrsleverandørene. Dette har blant annet med sikkerhet i innlesningen å gjøre slik at korrekte data legges inn på rett individ osv. Dette fungerer i utgangspunktet fint, men vi opplever spesielt blant Tru-Test brukere at det etterhvert kommer stadig nye formater og oppsett i vektfilene. Dette skyldes at det lanseres nye versjoner av programmet vekta knyttes opp mot på pc/app. Dette er ikke noe Sauekontrollen styrer med, men produsenten av vekta. Dermed blir det stopp i innlesningen fordi formatet er ukjent i forhold til hva Sauekontrollen kjenner igjen.

Hvordan skal fila fra Tru-Test vekt se ut for å kunne overføres til Sauekontrollen?

Fila skal være en csv-fil (komma separert fil). Dersom du åpner fila i Excel skal den se slik ut:

All informasjon finnes i kolonne (kolonne A). Rad 1 er overskrifter og viser hvilken info som ligger mellom hvert kommategn. Rad 2 er en standard rad hvor det er lest av et elektronisk øremerke. Rad 3 viser hvordan det ser ut hvis elektronisk øremerke mangler, men det istedet er tastet inn ørenummer. Både oppsettet i rad to og rad tre vil la seg lese inn i Sauekontrollen.

I en vanlig vektfil med mange dyr avlest med elektronisk øremerke vil det se slik ut:

NB! Oppsettet vist ovenfor gjelder Tru-Test. For de andre leverandørene (Knarrhult, Gallagher og Nessevekt) er det andre standardformater på filene.

Hva kan jeg gjøre for å få mine filer til dette formatet?

Du må ha et program mellom vekta og Sauekontrollen. Det følger gjerne med når du kjøper utstyret, men problemet er versjon av programmet. Kjøper du ny vekt i dag følger det mest sannsynlig med programvare som ikke gir filer som går inn i Sauekontrollen. Selv om fila har feil oppsett kan man, dersom en er god på data, greie å omformatere den til rett format sjøl. Men vi advarer: Dette kan fort bli tidkrevende og frustrerende arbeid.

Vi har derfor to anbefalinger for å få en smidig og vellykket overføring av vekter til Sauekontrollen:

1. Bruke Tru-Test Ezilink ver 3.6.1

Dette programmet kan lastes ned gratis herfra. Det vil fungere for de fleste, litt avhengig av oprativsystem på din pc. NB! Det fungerer ikke mot lesestaven Tru-Test XRS2.  Programmet lager filer jmfr. formatet vist over. Disse kan leses inn i Sauekontrollen.

Skjermbilde fra Tru-Test Ezilink.

2. Bruke TTS-link
Dette er et program til din pc laget av utviklere hos Tru-Test Danmark i samarbeid med Sauekontrollen, svenske Elitlamm m.fl. Dette programmet vil alltid gi filer som kan lastes opp til Sauekontrollen og skulle det skje en endring i format osv. så vil utviklerne av programmet oppdatere TTS link slik at du ikke påvirkes av dette. Programmet koster (pr. 08.10.2018) 938 kr/år inkl gratis support. Har du spørsmål til programmet eller ønsker å kjøpe det? Klikk deg inn på hjemmesiden deres.