Sauekontrollen App

Sauekontroll App kan brukes av Sauekontrollens medlemmer. Appen er i stor grad et verktøy for registreringer og enkle oppslag i fjøs og på beite. 

Sauekontrollen App legges ned 31.12.2023

Informasjon om utfasing av Sauekontrollen App kan leses her.

Appen er inkludert i medlemsskapet og er derfor gratis å laste ned samt å bruke. Du finner den i App Store. I appen kan følgende registreres: paring,fostertelling, lamming, veiing, helse, utmelding, notater, etiketter, beite/tilsyn og slipp/sank. Under Oppslag kan man slå opp ett og ett dyr (kun levende dyr), tilsvarende som individkortet i webversjonen. Ønsker du å studere utmeldte dyr eller større rapporter og analyser så må dette gjøres i webversjonen. 

I tillegg til registreringer og oppslag har appen en del utvalgte rapporter. Disse er mest tilpasset å skulle gi oversikt over hvilke dyr som mangler registreringer (lamming, vårvekt, høstvekt, sanking), men enkelte oversiktsrapporter (lammeliste, dyr på beite og noen selvalgte søk) finnes også. 

Når man bruker appen er det viktig at man ser til å synkronisere dataene sine mot weben med jevne mellomrom. Dette krever tilgang til nettverk (mobilt nett eller wifi), men bruk av appen til å registrere eller slå opp dyr kan gjøres uten nettverk (eller mobildekning). 

RFID-lesere til bruk med appen

Hovedkravet til en RFID-leser som skal kunne brukes til å identifisere dyr i appen, er at den må ha blåtannfunksjon. Apple enheter kommuniserer kun med blåtann versjon 4, mens androide enheter også fungerer med blåtann versjon 2.

Android fungerer mot Biocontrol sin HHR 3000 leser samt Tru-Test sine lesere med blåtann. Apple enheter fungerer med Tru-Test sin lesestav XRS2.