Vaksinering mot toksoplasmose

Toksoplasmose er ansvarlig for en stor andel av aborter hos sau i Norge.

I utlandet har en vaksine mot toksoplasmose (Toxovax®) vært tilgjengelig i mange år. I Norge er denne vaksinen tilgjengelig på spesielt godkjenningsfritak, noe som betyr at den må spesialbestilles av veterinær.

Vaksinering kan være aktuelt i sauebesetninger som har problemer med toksoplasmose. Det er mest aktuelt å vaksinere de dyra som skal pares for første gang, fordi eldre dyr ofte har vært smittet tidligere og har utviklet immunitet. Én dose gir livslang immunitet. Vaksineringa gjøres før paring, men vaksinen må bestilles innen 1.juli. Er dette aktuelt for deg; ta kontakt med din lokale veterinær for å bestille vaksine.

Veterinærer som vil bestille vaksine må ta kontakt med MSD Animal Health innen 1. juli. Kontaktperson: Bjørn Loe, tlf. 957 64 482, e-post: bjorn.loe@merck.com

Vaksinen blir trolig levert i uke 41.