Ull og ullklassifisering

Norge produserer hvert år i overkant av fire millioner kilo ull, hvor ca. 75 prosent blir eksportert. Ulla blir klassifisert etter Norsk ullstandard, som inneholder beskrivelse av seksten kvaliteter. I Norge er det primært to hovedtyper, ull av crossbredtype og ull av spæltype.

Fagtjenesten for ull

Animalia har det administrative ansvaret for Fagtjenesten for ull. Fagtjenestens aktivitet gjennomføres på oppdrag fra, og finansieres via, Landbruksdirektoratet. Fagtjenesten for ull er engasjert i opplæring av ullklassifisører, ullkvalitet, kvalitetskontroll, kurs i ullhåndtering, faglige/tekniske spørsmål rundt temaet ull og ullhåndtering og Norsk ullstandard. 

Fagtjenesten kan også bidra med konsulenttjenester mot andre ullinteressenter inkludert Norsk Sau og Geit og saueslakterier. 

Fakta om norsk ullproduksjon

  • Litt over to millioner sau/lam produserer hvert år i overkant av fire millioner kilo ull.
  • Ulla blir klassifisert etter Norsk ullstandard, som beskriver 16 kvaliteter.
  • I Norge har vi to hovedtyper ull: Ull av crossbredtype (jevn, kruset fiber) og ull av spæltype (dekk- og bunnull).
  • Norske ullvarefabrikker bruker ca 25 prosent av produksjonen. Resten blir eksportert.
  • Den norske ulla egner seg særs godt til håndstrikkegarn, finere og grovere tepper og vevgarn.
  • Norilia/Nortura og Fatland er godkjente aktører for tilskuddsbasert omsetning av ull i Norge. De driver totalt elleve ullstasjoner med i overkant av 40 sertifiserte ullklassifisører.