Norsk ullstandard

Norsk ullstandard beskriver ulike ulltyper og kvalitetsklasser. Kravene som er satt til de ulike klassene er beskrevet.

Foldere som beskriver Norsk ullstandard kan bestilles av Fagtjenesten for ull. 
Pdf-versjon av Norsk ullstandard kan lastes ned her.
Engelsk oversettelse av Norsk ullstandard kan lastes ned her.

 

Norsk ullstandard består av to deler: en beskrivende ullstandard og standarden i tabellform.

Fra september 2016 er kun 11 av 16 ullkvaliteter tilskuddsberettigede.