Holdvurdering

Fôring er viktig for dyras helse, produksjon og velferd. Å unngå mangelsjukdommer er selvfølgelig et viktig mål, men også å sikre en best mulig produksjon gjennom riktig vekst av foster, god melkeproduksjon og god tilvekst hos lamma.


Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 05.02.2018

Holdvurdering av søyene er et viktig hjelpemiddel når man skal vurdere om fôringen fungerer som ønsket eller om den må justeres. Holdet vurderes på en skala fra 1 til 5 ved at man kjenner oppå ryggen bak siste ribbein. Ved holdvurderingen bedømmer man muskelfylde og hvor mye fett det er på dyret ved at man kjenner etter hvor fremtredende ulike knokler er.

Anbefalt hold for søyer:

  • Fra paring til lamming: stabilt hold i klasse 3-3,5
  • Fra lamming til ca 8 uker etter lamming: normalt at søyene tærer noe på holdet når de melker mye, men de bør aldri komme under holdklasse 2
  • Fram mot ny paring: stigende hold til holdklasse 3,5

Tegning og beskrivelse av holdklasser

Les også artikkel om lammetall og hold hos søya