Digital dermatitt

Informasjon om Digital dermatitt

Last ned faktaark fra Helsetjenesten for storfe om Digital dermatitt (pdf)

Generelt om digital dermatitt

Digital dermatitt (DD) har spredt seg til nær alle land med industrialisert mjølkeproduksjon etter at sjukdommen først ble oppdaget i Italia i 1974. I Norge er fortsatt de fleste besetningene fri for sjukdommen, men antallet smittede besetninger er dessverre økende. Les mer om Digital dermatitt i artikkel fra Bondevennen i 2017.

Gå systematisk til verks for å få kontroll

Les om hvordan gå systematisk til verks for å få kontroll på digital dermatitt

Vask, desinfeksjon og lokalbehandling av klauver

For å redusere overføring av smitte mellom dyr innen samme besetning, er bruk av desinfiserende fotbad et nyttig tiltak som supplement for å begrense sjukdom. Les mer om fotbad, vask og spylling, desinfeksjon og lokalbehandling av klauver

Livdyrhandel og klauvstatus

Det omsettes ca. 100 000 storfe i Norge hvert år. Potensialet for smittespredning med livdyr er derfor stort. Les mer om helsekrav ved livdyromsetning av storfe.

«Økonomi»: Digital dermatitt hos kvigene reduserer ytelsen i første laktasjon

Melketap på opp til 335 kg i første laktasjon kan være konsekvensen av selv milde tilfeller av digital dermatitt hos kviger. Les mer om redusert mjølkeytelse som følge av digital dermatitt.

Ofte stilte spørsmål og svar om digital dermatitt

Digital dermatitt (DD) er en utfordrende sjukdom å håndtere. Men vi vet at sjukdommen er smittsom og vi vet at livdyrinnkjøp og kontakt gir den største risikoen for å få sjukdommen inn i besetningen. Deretter kommer persontrafikk og utstyr. Les ofte stilte spørsmål om digital dermatitt

For veterinærer-Besetningsgjennomgang og tiltaksplan digital dermatitt

- Sjekkliste for besetningsgjennomgang

- Forslag til tiltaksplan

- Fempunktsplan- DD

- Locomotion Scoring Poster