Vask av klauver

Nedenfor kan du lese ulike artikler innen vask av klauver.

Kan en enkel klauvvasker erstatte fotbad med desinfiserende midler i? I denne artikkelen vil det etter hvert legges ut mer informasjon om klauvvaskere, for eksempel om effektivitet og praktisk anvendelighet. Det pågår en del forskning i utlandet når det gjelder klauvvaskere. Et pågående prosjekt i Norge vil forhåpentligvis også skaffe mer informasjon om denne måten å forebygge smittsomme klauvlidelser på.Se danske Farmtest av ulike klauvvaskere her. Les om et dansk forsøk i åtte besetninger her. Her kan du se eksemple på to ulike klauvvaskere.Eksempel 1. og eksempel 2.