Info om Norsk Klauvskjærerlag (NoKL)

Norsk klauvskjærerlag (Nokl) ble stiftet i 2001 og har nærmere 90 medlemmer. Laget jobber blant annet med kurs, sertifiseringsordning og informasjonsarbeid.

Det er utarbeidet vedtekter for laget og informasjon om kvalitetssikret klauvskjæring. Blant fordelene ved å være medlem er:

 • Kurs og opplæring
 • Medlemsbladet Vinkelsliper'n to ganger i året
 • Profileringsmateriell
 • Faglig oppdatering
 • Årlig fagsamling

I tillegg så er NoKl et talerør for de som er ute i praksis og ønsker å formidle idéer og behov til andre klauvskjærere. Medlemskontigenten er 1500,- for aktive medlemmer og 600,- for støttemedlemmer.

De som ønsker å melde seg inn i laget kan kontakte Hilde Skogås Davis på epost: Hilde.Skogaas.Davis@vekstra.no for å få tilsendt faktura. Du må i e-posten oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og om du ønsker å være hovedmedlem eller støttemedlem.

Vi anbefaler alle som skal starte opp som klauvskjærere å følge opplæringsplanen til Norsk klauvskjærerlag (klikk på "opplæringsplanen" for mer informasjon). Ved spørsmål om kurs og opplæring, kontakt ase.sogstad@animalia.no eller tlf 916 67 322. Diverse skriv er lagt som vedlegg til denne artikkelen: liste over klauvskjærere med instruktørkurs (kan ha andre klauvskjærere som skal sertifisere seg, i praksis), sjekkliste for lærlingperiode 2 og attester for lærlingperiode 1 og 2.

Sjekkliste for praksisperiode 2 finner du her

Kontakt oss

Styret i Nokl:

 • Stein Ove Løken Osland (Solo), leder vest.
  Solo bor på Vestlandet, på Stryn. tlf 97571125

 • Jørn Kjerpeseth Andersen, styremedlem nord.
  Jørn Andersen bor i Gildeskål, nabokommune til Bodø. tlf 48104843

 • Per Jarle Sæter, styremedlem øst
  Per Jarle Sæter holder til i Tufsingdalen i Østerdalen. tlf 91362570

 • Trond Løfaldli, styremedlem midt.
  Trond bor i Rindalsskogen i Trøndelag. tlf 91311246

 • Asgeir Tunheim, styremedlem sør.
  Asgeir holder til på Jæren, nærmere bestemt Undheim. tlf 90144846

Rapporter skader og uønskede hendelser

Norsk klauvskjærerlag ønsker å sette større fokus på HMS og forhåpentligvis bidra til å forebygge skader. Vi ber derfor dere som opplever uønskede hendelser om å rapportere i dette skjemaet.

Lenker

Fagstoff

Medlemsinformasjon

Medlemsbladet Vinkelsliper`n