Hva leter du etter?

Avliving av syke dyr

Når en gris blir syk eller skadet er det viktig at det tas en rask og riktig beslutning om tiltak. Dersom sykdommen eller skaden lar seg behandle, bør dyret behandles så raskt som mulig og vil forhåpentligvis bli friskt i løpet av kort tid. Dyr med uhelbredelige lidelser skal imidlertid avlives så raskt som mulig.


Publisert: 04 nov, 2016 Oppdatert: 04 nov, 2016

En uhelbredelig lidelse kan være resultatet av en akutt skade eller sykdom som ikke lar seg behandle. Den overordnede regelen er at dyr ikke skal lide. Dyret skal avlives så raskt som mulig etter beslutningen om avliving er tatt.

Eksempler på sykdommer/lidelser som må avlives:

  • Beinbrudd
  • Alvorlige leddbetennelser
  • Alvorlige haltheter uten bedring etter rimelig tid
  • Dyr som ikke kan reise seg
  • Børframfall
  • Purker som ikke får ut unger ved fødsel
  • Alvorlige bogsår

Sjukdom og skader ved transport

Dyrevelferdsloven § 11 slår fast at dyr kun skal transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten. Dyr med følgende tilstander anses ikke for å være skikket til transport og eventuell slakting eller avliving må derfor skje på gården:

  • Dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp,
  • Dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps,
  • Drektige dyr som er minst 90 % inne i drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke. For griser betyr det de siste 11 dagene av drektigheten.

Anser man dyret som ikke egnet til menneskemat, skal det ikke sendes til slakt. Det innebærer blant annet at utrangerte purker bare skal sendes til slakteri dersom dyrene er allment ok. Avmagrede dyr med dype bogsår, ødelagte klauver, alvorlig halthet eller prolapser skal ikke sendes til slakteriet.

Selv om dyrebilsjåføren har rett og plikt til å avvise dyr de anser uegnet for transport, er det ufravikelig dyreeiers ansvar at kun transportdyktige dyr skal utleveres til slakteribilen.

Kompetanse og kurs

Det er viktig at alle som utfører avliving har tilstrekkelig kompetanse. Animalia har i samarbeid med helsetjenestekonsulentene ved slakteriene utviklet et kurs for produsenter i avliving av gris på gården.

Ta kontakt med helsetjenestekonsulenten ved ditt slakteri dersom du ønsker informasjon om kurs.