Avliving av syke dyr

Når et dyr blir sjukt eller skadet, skal det tas hånd om så raskt som mulig. Et overordnet hensyn i dyrevelferdsloven er at dyr ikke skal lide. Fra du oppdager at dyret er sjukt og setter inn tiltak, er det viktig å sette en tidsfrist for når du skal se en klar bedring. Dersom grisen ikke blir bedre, skal du avlive så raskt som mulig.

Eksempler på sjukdommer/lidelser hvor grisen skal avlives:

  • Beinbrudd
  • Alvorlige leddbetennelser
  • Dyr som ikke kan reise seg
  • Børframfall
  • Alvorlige bogsår


Sjukdom og skader ved transport

Dyrevelferdsloven § 11 slår fast at dyr kun skal transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten. Dyr med følgende tilstander anses ikke for å være skikket til transport og eventuell slakting eller avliving må derfor skje på gården:

  • Dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp,
  • Dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps,
  • Drektige dyr som er minst 90 % inne i drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke. For griser betyr det de siste 11 dagene av drektigheten.

Anser man dyret som ikke egnet til menneskemat, skal det ikke sendes til slakt. Det innebærer blant annet at utrangerte purker bare skal sendes til slakteri dersom dyrene er allment ok. Avmagrede dyr med dype bogsår, ødelagte klauver, alvorlig halthet eller prolapser skal ikke sendes til slakteriet.

Selv om dyrebilsjåføren har rett og plikt til å avvise dyr de anser uegnet for transport, er det ufravikelig dyreeiers ansvar at kun transportdyktige dyr skal utleveres til slakteribilen.

Kompetanse og kurs

Det er viktig at alle som utfører avliving har tilstrekkelig kompetanse. Animalia har i samarbeid med helsetjenestekonsulentene ved slakteriene utviklet et kurs for produsenter i avliving av gris på gården.

Ta kontakt med helsetjenestekonsulenten ved ditt slakteri dersom du ønsker informasjon om kurs.