Behandling av syke og skadede dyr

Dyrevelferdsloven og Forskrift om hold av svin stiller krav til håndtering av sjuke dyr. Forskriften krever blant annet at griser som er sjuke eller skadet straks skal behandles på forsvarlig måte. Ved behov skal veterinær konsulteres. 

Når det er nødvendig, skal sjuke eller skadede dyr isoleres i sjukebinge med tørr og myk liggeplass, eller avlives. Dersom det fører til unødig lidelse for dyret å leve videre, skal det avlives.

Dyrevelferdsloven presiserer at avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Alle dyr skal ha daglig tilsyn og svin som er nyfødte, sjuke, skadet eller opptrer unormalt, skal ha tilsyn flere ganger daglig.

Animalia, ved Helsetjenesten for svin, har i samarbeid med helsetjenestekonsulentene ved slakteriene utviklet et kurs for produsenter i avliving av gris på gården. Kursene avholdes regionalt ved slakteriene og ledes av veterinærkonsulentene.