Sykebinger

Sjukebinger med hensiktsmessig innredning er en nødvendighet i alle dyrehold med svin. Det er en god regel at det alltid skal finnes en ledig sjukebinge. Formålet med sjukebinger er primært å ivareta velferden for sjuke individer og legge forholdene til rette for restitusjon

Sjuke og skadede griser vil ofte klare seg dårlig i flokken, og havner nederst på rangstigen. De taper i kampen om mat, drikkevann og gode liggeplasser. Sjuke individer har ofte nedsatt varmeproduksjon, og de har derfor ofte behov for høyere romtemperatur. I mange tilfeller vil det smittemessig sett være gunstig for de øvrige dyra i bingen at sjuke individer tas ut.

Det beste er å ha de nødvendige sjukebingeplasser i hver seksjon/avdeling. Disse sjukebingene tømmes da samtidig med de andre bingene i seksjonen for å hindre smittespredning i systemer med alt inn / alt ut. Et annet alternativ er å ha en felles og kontinuerlig drevet sjukeavdeling for alle seksjoner. I en slik avdeling vil det være stort smittepress og disse dyra bør derfor alltid stelles til slutt.

I sjukebingene skal dyrene ha enkel tilgang til fôr og vann siden sjuke dyr ofte har nedsatt ete- og drikkelyst, og dessuten skal det være lunt og trekkfritt liggeareal og godt med strø. Det kan med fordel være overdekning (tak) over deler av bingen. På liggeplassen bør det være golvvarme eller varmelampe. Sjukebinger bør etableres det oppnås gunstig klima i bingene, og hvor det tas hensyn til smittepresset overfor andre griser. Fordi sjuke dyr ofte har nedsatt ete- og drikkelyst er det ekstra viktig å sørge for god tilgang til mat og drikke for alle dyr i en sjukebinge. Det er viktig at sjukebingen fungerer som et restitusjonssted, og ikke en oppsamlingsplass for håpløse tilfeller. Dersom dyret ikke har blitt bedre innen rimelig tid, bør det gjøres en ny vurdering av situasjonen.