Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (African swine fever, ASF) er en svært smittsom og alvorlig virussjukdom hos svin. Sjukdommen er aldri registrert i Norden, men har i løpet av de siste 13 årene spredt seg raskt i flere europeiske land.

Afrikansk svinepest (ASF) smitter kun til dyr i svinefamilien og er ikke farlig for mennesker. Både tamsvin og europeisk villsvin er mottakelige, og dødeligheten er svært høy.

Årsaken til ASF er et DNA-virus tilhørende familien Asfarviridae. Smitte skjer ved direkte kontakt med tam- eller villsvin, indirekte gjennom inntak av forurenset materiale (f.eks. matrester, fôr eller søppel), eller ved kontakt med forurensede overflater. ASF-viruset er svært motstandsdyktig og kan leve lenge utenfor vertsdyret.

Inkubasjonstiden (fra smitte til kliniske symptomer) for ASF er fra 1 til 15 døgn. De vanligste sjukdomstegnene er høy feber, nedsatt allmenntilstand, rødflammete hud med blødninger og eventuelt oppkast og diare. Sjukdommen er oftest akutt og de fleste dyrene dør (opp mot 100 prosent) i løpet av 1-10 dager. ASF kan ikke behandles, og det finnes ingen vaksine. Det er ikke mulig å skille mellom afrikansk og klassisk svinepest på grunnlag av kliniske funn.

ASF er en A-sjukdom, og mistanke skal umiddelbart meldes til Mattilsynet.