Helsegris

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger.

Logg inn på Helsegris

Brukermanual for produsent
Brukermanual for veterinærer
Hefte: Dyrevelferdsprogrammet for svin - Hva må jeg ha på plass? (pdf)

Se også videoer som viser pålogging til Helsegris, utfylling av dyrehold og utfylling av besetningsrapport for veterinærer og produsent.

Brukerstøtte. Hverdager mellom 09.00 - 15.00 
Telefon: 917 74 153
E-post: helsegris@animalia.no 

Helsegrissystemet gir en kvalitetssikring av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd, og gir et godt grunnlag for målrettet rådgiving og økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent. Dette sikrer også slakteriene kvalitet på grisene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne.

Det stilles krav om veterinærbesøk i alle norske svinebesetninger en til tre ganger årlig. I disse besøkene skal veterinær og produsent sammen besvare standardiserte spørsmål og bli enige om tiltak som bør gjennomføres innen neste besøk. Målrettet rådgiving og godt samarbeid mellom produsent og veterinær vil bidra til å sikre norske griser god helse og dyrevelferd.

Antall årlig leverte

Minimum antall veterinære rådgivingsbesøk dokumentert i Helsegris

Smågris

Slaktegris

0-200

<750

1

>200

751-1500

2

 

>1500

3