Hva leter du etter?

Helsegris

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger.


Publisert: 24 aug, 2016 Oppdatert: 24 aug, 2016

Logg inn på Helsegris

Brukermanual for produsent
Brukermanual for veterinærer

Brukerstøtte. Hverdager mellom 09.00 - 15.00
Telefon: 917 74 153
E-post: helsegris@animalia.no 

En kvalitetssikring av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd, skal gi et godt grunnlag for målrettet rådgiving og positiv økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent, samtidig som det skal sikre slakteriorganisasjonene kvalitet på dyrene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne. Dette er viktig for å ivareta tillitten i markedet. En forutsetning for å klare dette er at det foreligger dokumentasjon på forholdene i besetningene.
Per i dag er det bare i avlsbesetninger, smågrisselgende besetninger og purkeringer at det stilles krav om faste veterinærbesøk med standardisert innhold. Den nye ordningen vil inkludere alle norske svinebesetninger.