Hva leter du etter?

Sykdom hos svin

Den norske svinepopulasjonen har en svært gunstig helsesituasjon, fri for mange alvorlige, smittsomme svinesykdommer.


Publisert: 24 aug, 2016 Oppdatert: 24 aug, 2016

Helsetjenesten for svin har gjennomført vellykket bekjempelse av smittsomme sykdommer som skabb, smittsom grisehoste og svinedysenteri.

Sett i et Europeisk perspektiv er forbruket av antibiotika i svinebesetninger lavt i Norge. De vanligste årsakene til bruk av antibiotika til gris her i landet er betennelser i ledd hos sped- og smågriser, grisingsfeber hos purker, diaré hos smågriser og lungebetennelse.

Oversikt over sykdommer og agens hos svin finner du på Veterinærinstituttet sine sider