Sykdom hos svin

Den norske svinepopulasjonen har en svært gunstig helsesituasjon, fri for mange alvorlige, smittsomme svinesykdommer.

Helsetjenesten for svin har gjennomført vellykket bekjempelse av smittsomme sykdommer som skabb, smittsom grisehoste og svinedysenteri.

Sett i et Europeisk perspektiv er forbruket av antibiotika i svinebesetninger lavt i Norge. De vanligste årsakene til bruk av antibiotika til gris her i landet er betennelser i ledd hos sped- og smågriser, grisingsfeber hos purker, diaré hos smågriser og lungebetennelse.

Oversikt over sykdommer og agens hos svin finner du på Veterinærinstituttet sine sider