Saueklipping og ullhåndtering (video)

Filmen omhandler klippeutstyr, saueklipping, ullhåndtering, ullklassifisering og bruk av norsk ull.

Saueklipping og ullhåndtering

Fotograf Animalia

Dette er opplysningsfilm laget av Animalia ved Fagtjenesten for ull. Den ligger på Youtube, og varigheten er 40 minutter.